beSould | be sold with soul
Uanset hvor godt man tilpasser sig trends og markedstendenser, vil man være et skridt bagud i forhold til de virksomheder og organisationer, hvor nytænkningen kommer indefra.
'Survival of the fittest' passer i en tid, hvor man grundlæggende har ens vilkår for hurtig omstilling. Men verden forandrer sig. Det handler ikke længere om at kunne tilpasse sig fremskridtet. Man må selv skabe det.
Først har vi set de produktionstunge områder flytte til lande, hvor man-power er billigere. Så fulgte de mere videnstunge områder, der flyttede til egne, hvor videntilegnelse ikke nødvendigvis sker fordi det giver individet mening, men derimod brød på bordet.

I Danmark sidder vi i øjeblikket bogstaveligt talt på guldet.
Velfærdssamfundet sikrer de bassale behov og som en naturlig følge deraf, mærker hver enkelt et behovet for at udfolde sine egne evner og sin skabertrang. Mange føler enddog frustration og ubalance, hvis de hindres i denne naturlige udviklingsproces. Med andre ord har vi en uudtømmelig ressource til nytænkning. En mulighed for at skabe verden - ikke at tilpasse sig den.
Det er dén kraft, som skal slippes løs. Kreativiteten og de skæve idéer, kan være x-faktoren, der får udviklingen og dermed bundlinien, til at stige smukt tilvejrs.

Danmark er på vej mod en ny virksomheds- og samfundskultur
Indenfor fremtidsforskning taler man om et kommende 'creative-man-samfund'. Og fra regeringens side, har man også erkendt, at forskning, innovation og kreativitet skal opprioriteres.
For virksomheder vil evnen til at skabe innovation, nytænkning og arbejdsglæde blive overlevelsesfaktorer. Og for den enkelte medarbejder - det enkelte individ, vil det blive et krav, at arbejdspladsen giver rum og reel mulighed for at man kan være skabende og ikke blot produktiv.
Det er stadig afgørende at vi får produceret, kommer videre og får løst alle de faste og tilbagevendende opgaver med færrest mulige ressourcer. Men ingen organisation kan overleve uden at revurdere og nyudvikle sine produkter, hvad enten det er fysiske varer, services eller slet og ret budskaber. Og dette sker i det kreative domæne.
Øvelsen går altså på, hvordan forandringen kan ske uden at medarbejderstaben skal udskiftes. Eller set fra den anden side af skrivebordet; hvordan forandringen kan ske, uden at arbejdspladsen skal udskiftes med korte intervaller.

Er din virksomhed omstillingsparat?
I handlingens domæne er der forlængst oparbejdet rutiner, som sikrer medarbejdernes vedligehold af kompetencer og tilegnelse af nye.
Kurser, programopdateringer og efteruddannelse står side om side på det årlige HR-budget.
Men hvad med sikringen af det kreative domæne?

Er der afsat midler til fremelskning og udnyttelse af de eksisterende medarbejderes kreative potentiale? Næppe. Men på sigt er det nødvendigt, hvis vi skal tro de tendenser som fremtidsforskerne forudsiger. - en simpel nødvendighed især i virksomheder, der primært beskæftiger økonomer, ingeniører og akedemikere - DJØF'ere - strategiske og handlingsorienterede systematikere. Kreativitet KAN læres - med lidt hjælp.
Og alle led i virksomheden vil kunne drage nytte heraf: ledelsen, udviklingsafdelingen, salgs-afdelingen, marketingafdelingen og den Interne reklame-/kommunikationsafdeling.

beSouled har som mission at hjælpe jer på vej.